Tweets Jeroen

Tweets Gerben

Het Goede Doel


WATER DE BRON VAN HET BESTAAN!


Water (H2O; aqua of aq. ; zelden diwaterstofoxide of oxidaan) is de chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom.
Water komt in de natuur voor in de drie verschillende hoofdfasen, als vloeistof, als vaste stof en als gas.
Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder specifieke kleur en geur.
Al het leven op aarde bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. Water bedekt 71% van de Aarde.
(bron Wikipedia)


Water en humanitaire ontwikkeling

Water, en met name goed drinkwater is erg belangrijk voor de mens. Het speelt dan ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Derde wereld. Meestal wordt onderwijs als belangrijkste factor gezien, maar water is een niet te verwaarlozen middel om bij te dragen aan het succes van dit onderwijs. Zowel de medische gevolgen als de hygiënische aspecten van een watertekort, met daarbij ook de tijd die het kost om water bij een ver gelegen pomp te halen, verminderen de tijd die leraren en leerlingen aan school kunnen besteden.

Anno 2007 hebben 1,1 miljard mensen geen schoon water. Dit is een zesde van de wereldbevolking.
Daarbij hebben 2,4 miljard mensen onvoldoende hygiëne als gevolg van watergebrek.
Per dag sterven wereldwijd 6000 mensen door gebrek aan water.

Er is aangetoond dat water een positief effect op het onderwijs in arme landen heeft.
Een studie van de Wereldbank wees uit dat een school in Tanzania, toen er een waterpomp op een kwartier lopen in plaats van een uur kwam, een 12% hogere opkomst gerealiseerd kreeg.
Toen de haaltijd van water op een plek in Bangladesh werd verkort, leverde dit een 15% hogere opkomst op.
In Nederland is water een van vijf prioritaire thema’s van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid.

Daarom kiest TEAM-XL ervoor om een waterput te sponsoren in Kantele Kunda. Een dorp in het oosten van Gambia. 
Een waterput kost "slechts" €6.400 euro een bedrag dat wij hopen bij elkaar te brengen door de verkoop van 2 autoos en sponsorgelden. Een mooie inspanning met een reultaat dat verschil maakt.
  
Meer informatie op http://www.tonnie.info/

Help verschil te maken en sponsor mee aan dit project in Kantela Kunda.


Team-XL  

 

       
 
webdesign door ipsis